About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท King Mask (Thailand) จำกัด

เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้งที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย จัดส่งได้รวดเร็ว และตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มองหาสินค้าที่จะสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ซึ่งจะทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความประทับใจในการให้บริการของผู้ประกอบการ

ทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้งเหล่านี้ให้แก่ผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ

 • ร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำ

  ร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำ

 • โรงแรมชั้นนำ

  โรงแรมชั้นนำ

 • ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

  ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

 • โรงงานผลิต

  โรงงานผลิต

 • ร้านนวดและสปา

  ร้านนวดและสปา

 • ร้านแต่งหน้าและเสริมสวย

  ร้านแต่งหน้าและเสริมสวย

CONTACT US

ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
สั่งซื้อสินค้า
สามารถติดต่อมายัง
บริษัท King Mask (Thailand) ได้ที่

โทรศัพท์ 081-301-0332
หรือ 091-756-4979

อีเมล info@kingmaskthailand.co.th

SITE BY PUBLISH IDEA